Kies het merk waarvan je de webshop wilt bekijken

Productkiezer voor Chemische Veiligheid


Met meer dan een eeuw ervaring is Justrite expert in de veilige opslag en distributie van gevaarlijke stoffen. Wij begrijpen hoe belangrijk het is om de juiste oplossingen te kiezen om het hoogste niveau van veiligheid in gevaarlijke omgevingen te garanderen voor uw werknemers en uw bedrijf.
werken.

Met een breed scala aan producten begrijpen we dat het moeilijk kan zijn om de juiste producten voor jouw behoeften te selecteren.

Om u te helpen een weloverwogen beslissing te nemen, raden we u aan uzelf deze vijf essentiële vragen te stellen. Door deze vijf vragen te beantwoorden en u te laten leiden door onze expertise, kunt u met vertrouwen het juiste chemische veiligheidsproduct kiezen dat het vereiste niveau van bescherming, compatibiliteit, capaciteit en naleving van de regelgeving biedt.

Vertrouw op onze ervaring om u te begeleiden naar een veiligere werkomgeving.

Stel de 5 vragen

1. Type chemische stof en compatibiliteit

Bij het selecteren van een product dat geschikt is voor chemische veiligheid, is het cruciaal om rekening te houden met het type chemicaliën dat moet worden opgeslagen. Verschillende chemicaliën hebben verschillende eigenschappen en reactiviteitsniveaus, wat unieke risico's met zich mee kan brengen. Door rekening te houden met het type chemische stof, kunt u ervoor zorgen dat het product dat u kiest specifiek ontworpen is om deze stoffen veilig op te slaan en te hanteren. Factoren zoals chemische compatibiliteit, ventilatievereisten en opslagcapaciteit kunnen variëren afhankelijk van het type chemische stof. chemische eigenschappen. Door rekening te houden met deze overwegingen kun je de effecten van risico's op ongevallen, chemische reacties en potentiële gevaren, door een veiligere werkomgeving te bevorderen.


2. Omgeving

Rekening houden met de omgeving is cruciaal bij het kiezen van een veiligheidskast of een veiligheidskan. Omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en blootstelling aan zonlicht kunnen invloed hebben op de integriteit en effectiviteit van deze veiligheidsoplossingen. Sommige chemicaliën zijn gevoelig voor specifieke omgevingsfactoren, waardoor het product verloren kan gaan, afbreken, verdampen of andere gevaarlijke reacties kan veroorzaken. Bovendien kan opslag of gebruik buitenshuis extra bescherming tegen de elementen vereisen. Rekening houdend met de omgeving kunt u kiezen voor een veiligheidskast gemaakt met materialen en functies die geschikt zijn voor de beoogde omgeving. Dit zorgt voor een lange levensduur en betrouwbaarheid van het product en voorkomt dat er chemicaliën lekken of gemorst worden. Omgevingsfactoren en draagt uiteindelijk bij aan het behoud van een veilige werkplek voor werknemers en de omgeving.


3. Grootte en Type Container

De grootte en het type container zijn belangrijke factoren om te overwegen bij het kiezen van een veiligheidskast of -kan. Verschillende chemicaliën zijn verkrijgbaar in verschillende hoeveelheden en verpakkingen, van kleine flessen tot grote vaten of containers. Het is 

Het is van vitaal belang dat je een veiligheidskast of veiligheidskan kiest die geschikt is voor de grootte en het type containers die in je bedrijf worden gebruikt. De container moet goed passen in de kast of kan, zodat de stabiliteit gegarandeerd is en het risico van kantelen of morsen wordt vermeden. Door rekening te houden met de grootte en het type van de verpakking, kunt u een veiligheidskast of een veiligheidskan kiezen die aangepast is aan de specifieke verpakking die gebruikt wordt, zodat de veilige insluiting en hantering van chemische producten in uw bedrijf gegarandeerd is.


4. Capaciteits- en Bewaarvereisten

De vereiste capaciteit is afhankelijk van de hoeveelheid chemicaliën die moet worden opgeslagen of verdeeld. Het is belangrijk om het volume van de chemicaliën nauwkeurig te beoordelen om er zeker van te zijn dat de geselecteerde veiligheidskast voldoende ruimte heeft om ze op te slaan zonder dat ze overvol raken. Overvulling van een veiligheidskast kan leiden tot veiligheidsrisico's zoals gemorste chemicaliën, onvoldoende ventilatie, aangetaste structurele integriteit en niet-naleving van regelgeving als de opvangcapaciteit niet voldoende is voor het volume van de opgeslagen chemicaliën. Door rekening te houden met de vereiste capaciteit, kunt u een veiligheidskast kiezen die de juiste grootte en capaciteit biedt, zodat chemicaliën veilig kunnen worden opgeslagen of gedistribueerd terwijl de regelgeving wordt nageleefd en een goed georganiseerde werkruimte behouden blijft.


5. Vereisten voor Naleving

Bij het kiezen van een veiligheidskast of een veiligheidskast of kan zijn nalevingseisen van het grootste belang. Diverse regelgevende normen en richtlijnen dicteren de specificaties, het ontwerp en de functionaliteit waaraan deze oplossingen voor veiligheidsopslag en -dosering moeten voldoen. Naleving zorgt ervoor dat de gekozen kast of houder voldoet aan de noodzakelijke veiligheidsnormen, waardoor het risico op ongevallen, morsen en milieurisico's wordt geminimaliseerd. Het niet voldoen aan de conformiteitseisen kan resulteren in juridische gevolgen, boetes en een verminderde veiligheid op het werk. Door ervoor te zorgen dat de gekozen veiligheidskast of -kan voldoet aan de voorschriften en normen van industrienormen kunt u een veilige werkomgeving handhaven en uw werknemers en uw bedrijf beschermen, het milieu en laten zien dat ze zich inzetten voor een verantwoorde verwerking en opslag van gevaarlijke materialen.


Hebt u hulp nodig?

Met onze STUD-E™-enquête naar de veiligheid op de werkplek kunnen we u helpen een veilige werkplek te creëren en te behouden door een volledige doorloop van uw faciliteit uit te voeren en gebieden te helpen identificeren waar de veiligheid kan worden verbeterd.